Ενημέρωση για τα σωματεία

×


Ενόψει της έναρξης της μεταγραφικής περιόδου 2017-2018 και της υποβολής των νέων εγγραφών αθλητών/τριών, σας γνωρίζουμε ότι είναι διαθέσιμα μέσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ο.ΠΕ. www.volleyball.gr/index.php/plirofories/aitimata καθώς και στη Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του μητρώου όλα τα ΝΕΑ έντυπα που αφορούν τις αιτήσεις μετεγγραφών και τις αιτήσεις νέων εγγραφών για την έκδοση δελτίων αθλητών/τριών.

Ενημερώνουμε επίσης ότι πλέον δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με παλιά έντυπα προηγούμενων ετών. Όποιος υποβάλλει τέτοιου είδους έντυπα οι αιτήσεις θα μένουν σε εκκρεμότητα μέχρι να υποβληθούν εκ νέου τα σωστά.