Εκδήλωση ενδιαφέροντος Περιφερειακών Ομοσπονδιακών Προπονητών

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Περιφερειακούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές περιόδου 2017-2018.

Περισσότερα...